Pristup informacijama

Informacije kojima raspolaže Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec (u nastavku Metalska jezgra Čakovec), a koje su od javnog interesa, javnosti su dostupne na sljedeće načine:
• na internetskim stranicama (www.metalskajezgra.hr),
• putem e-biltena,
• održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
• neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
• uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
• dostavljanjem korisniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.

Zahtjev na ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

• pisanim zahtjevom na adresu elektroničke pošte: [email protected],
• telefonom na broj: 040/499 415
• poštom na adresu: Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22 D, 40 000 Čakovec
• osobno na gore navedenu adresu, od ponedjeljka do četvrtka, od 9 do 15 sati.

Službenik za informiranje je dr. sc. Mario Šercer, ravnatelj ustanove.

Metalska jezgra Čakovec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 12/14).

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Organi Metalske jezgre Čakovec su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Članovi upravnog vijeća Metalske jezgra Čakovec su:

  • mr. sc. Ana Kralj, predsjednica
  • prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, član
  • Ivan Plačko, mag. inf., član

Ravnatelj Metalske jezgre Čakovec je dr. sc. Mario Šercer.

Adresa:

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: [email protected]

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Ustanova je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta 070164393, predsjednica Upravnog vijeća - Ana Kralj.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije

Naziv projekta: Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
Naziv korisnika: Međimurska županija
Ukupna vrijednost projekta: 35.629.523,12 kn
EU sufinanciranje projekta: 31.290.223,12 kn
Razdoblje provedbe projekta: 1. srpnja 2018. – 1. veljače 2021.

Projekt se provodi se u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap