Zaposlenici

dr. sc. Mario Šercer
ravnatelj Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec


Ravnatelj Ustanove Metalska jezgra Čakovec je dr. sc. Mario Šercer, koji je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku stekao titulu doktora znanosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment. Ovom studiju prethodilo je stjecanje zvanja magistra ekonomije 2011. godine na istom fakultetu, kao i zvanje stručnog specijalista inženjera strojarstva, smjer strojarske konstrukcije, koje je stekao 2010. godine na Veleučilištu u Karlovcu te zvanje inženjera strojarstva, smjer proizvodno strojarstvo, koje je stekao 1993. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo započeo je 1994. kao direktor poduzeća S & R Sercer und Ruzmann d.o.o. u njemačkom gradu Monheim am Rhein, gdje je radio do 1998. godine. Od 1999. do 2002. bio je zaposlen u Bioflamm d.o.o. u gradu Overathu u Njemačkoj, na mjestu inženjera za razvoj i konstrukciju i voditelja projekata. Od 2002. do 2017. godine na istom radnom mjestu bio je zaposlen u Bioplam – projektiranje i konstrukcije, vlasnik M. Šercer. Tehničko obrazovanje i radno iskustvo dopunio je 2014. godine imenovanjem za stalnog sudskog tumača za njemački jezik pri Trgovačkom sudu u Varaždinu. Od 2017. do 2020. bio je zaposlen kao tehnički savjetnik na području razvoja, konstrukcije i projektiranja postrojenja na drvnu biomasu, njemačke tvrtke LASA-ENERGY d.o.o. iz Overatha. Od veljače 2019. godine je ravnatelj Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju „Metalska jezgra Čakovec“.

dr. sc. Marina Grabar Branilović
voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj (I&R)


dr. sc. Marina Grabar Branilović, koja je 2014. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu, na Fizičkom odsjeku stekla titulu doktorice znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika. Od 2007. godine bila je zaposlena na Institutu Ruđer Bošković, najprije kao znanstvena novakinja i zatim poslijedoktorantica pri Zavodu za fizičku kemiju u Laboratoriju za kemijsku i biološku kristalografiju, a potom kao poslijedoktorandica pri istom Zavodu u Laboratoriju za biokemiju proteina i molekulsko modeliranje. Od 2010. do 2012. bila je zaposlena kao vanjska suradnica (asistentica) na Fizičkom odsjeku PMF-a. Dobitnica je državne stipendije za osobito nadarene studente Republike Hrvatske i nagrade (stipendije) od strane EBSA-e (European Biophysical Societies’ Association) u Dresdenu (Njemačka). Članica je Hrvatskog fizikalnog društva i Hrvatskog biofizičkog društva. Radila je na tri znanstvena projekta i sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim kongresima. Objavila je 10 izvornih znanstvenih i preglednih radova u CC časopisima (indeksiranost: WoS, SCI-EXP, Scopus, Medline), 3 kongresna priopćenja u CC časopisima (indeksiranost: WoS, SCI-EXP, Scopus, Medline), 14 sažetaka u zbornicima skupova, 2 recenzirana rada objavljena kao potpuni tekst u zborniku na međunarodnim kongresima. Kao gostujuća znanstvenica boravila je na Karolinska Institutu u Stockholmu (Švedska), Tehničkom Univerzitetu u Grazu (Austrija) i Kemijskom Inštitutu u Ljubljani (Slovenija). Održala je tri pozvana predavanja. Od travnja 2020. zaposlena je u Metalskoj jezgri Čakovec kao viša stručna suradnica, a od 1.12.2020. kao voditeljica Odjela za I&R.

Zoran Kadežabek

ključni stručnjak u Odjelu za Internet stvari (IoT)

Zoran Kadežabek, inf. stručnjak je za razvoj IoT tehnologija u Metalskoj jezgri Čakovec koji ima višegodišnje iskustvo u programiranju, razvoju elektronike i gotovih uređaja – od industrijske primjene, robotike, proizvodnje, senzorike pa do medicinskih uređaja. U svojoj dugoj karijeri Zoran je vodio projekte razvoja daljinskog nadzora gotovih proizvoda, beskontaktne detekcije vozila, završne kontrole proizvoda, razvoja bežičnog kobotskog upravljanja, razvoja sustava automatskog zavarivanja, sustava praćenja proizvodnje, sustava I4.0, razmjene podataka na daljinu i mnoge druge. Od vještina ističe dizajn elektroničkih shema, dizajn i izrada PCB-a, izrada gotovih embedded uređaja specijalne namjene kojih nema na tržištu, programiranje softvera desktop (C#, Python) i web aplikacija (PHP, JS), programiranje firmwarea (C++, Python), baze podataka (MySQL, MSSQL), Node-RED, 3D dizajn i ispis, izrada takmičarskih robota. Iz područja medicine napravio je više uređaja vlastitog razvoja koji sadrže elektroniku, mehaniku, mikrokontrolere, software, i IoT kao što su: senzori za disanje, EMG senzor napetosti larinksa, spektralna analiza govora, registracija mimike lica, korektor brzine i glasnoće govora, simulator disanja. Do sada je vodio radionice i seminare iz područja programiranja aplikacija, elektronike, robotike, 3D dizajna i ispisa. Aktivan je i u radu s mladima u čemu bilježi značajne uspjehe.

 

Lucian Belić
viši stručni suradnik u Odjelu za tehnologiju

Lucian Belić univ. mag. ing. mech. 2023. godine stekao je titulu magistra strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu iz područja proizvodnog inženjerstva. Godine 2021. završio je preddiplomski studij strojarstva na Tehničkom fakultetu u Rijeci nakon srednjoškolskog obrazovanja u Tehničkoj školi Čakovec. Kroz svoje obrazovanje stažirao je na različitim pozicijama u tvrtkama Tehnix d.o.o. i NeoDens d.o.o. te je sudjelovao na nekoliko Erasmus+ projekata. Od veljače 2024. godine radi kao viši stručni suradnik u Odjelu za tehnologiju u Razvojno-edukacijskom centru za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec.

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju

Adresa:

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: info@metalskajezgra.hr

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Projekt je proveden u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Skip to content