Zaposlenici

dr. sc. Mario Šercer
ravnatelj Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec


Ravnatelj Ustanove Metalska jezgra Čakovec je dr. sc. Mario Šercer, koji je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku stekao titulu doktora znanosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment. Ovom studiju prethodilo je stjecanje zvanja magistra ekonomije 2011. godine na istom fakultetu, kao i zvanje stručnog specijalista inženjera strojarstva, smjer strojarske konstrukcije, koje je stekao 2010. godine na Veleučilištu u Karlovcu te zvanje inženjera strojarstva, smjer proizvodno strojarstvo, koje je stekao 1993. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo započeo je 1994. kao direktor poduzeća S & R Sercer und Ruzmann d.o.o. u njemačkom gradu Monheim am Rhein, gdje je radio do 1998. godine. Od 1999. do 2002. bio je zaposlen u Bioflamm d.o.o. u gradu Overathu u Njemačkoj, na mjestu inženjera za razvoj i konstrukciju i voditelja projekata. Od 2002. do 2017. godine na istom radnom mjestu bio je zaposlen u Bioplam – projektiranje i konstrukcije, vlasnik M. Šercer. Tehničko obrazovanje i radno iskustvo dopunio je 2014. godine imenovanjem za stalnog sudskog tumača za njemački jezik pri Trgovačkom sudu u Varaždinu. Od 2017. do 2020. bio je zaposlen kao tehnički savjetnik na području razvoja, konstrukcije i projektiranja postrojenja na drvnu biomasu, njemačke tvrtke LASA-ENERGY d.o.o. iz Overatha. Od veljače 2019. godine je ravnatelj Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju „Metalska jezgra Čakovec“.

dr. sc. Ivana Mihalic Pokopec
voditeljica Odjela za tehnologiju


dr. sc. Ivana Mihalic Pokopec, koja je 2016. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu stekla titulu doktorice znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva, te je 2019. godine izabrana za znanstveno zvanje znanstvene suradnice u istome području. Od 2010. do 2020. godine bila je zaposlena na FSB-u najprije kao asistentica, a od 2016. kao poslijedoktorandica. Na istom je fakultetu od 2013. obnašala funkciju voditeljice za ljevarstvo. Dobitnica je Medalje Fakulteta strojarstva i brodogradnje za postignute uspjehe u studiju i nagrade Davorin Bazjanac za najboljeg studenta u klasi za drugu godinu preddiplomskog studija. Članica je Hrvatskog društva za materijale i tribologiju, Hrvatskog udruženja za ljevarstvo, Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja i Tehničkog odbora Hrvatskog zavoda za norme. Sudjelovala je na projektu u okviru Strukturnog fonda EU „IKARUS“ i na istraživačko – razvojnom projektu Europskog fonda za regionalni razvoj „FAT“. Objavila je 6 znanstvenih radova u A kategoriji, 4 znanstvena rada u ostalim časopisima, 10 radova u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom te 7 sažetka u zbornicima skupova. Koautorica je tri fakultetska udžbenika. Od travnja 2020. zaposlena je u Metalskoj jezgri Čakovec na mjestu voditeljice Odjela za tehnologiju.

dr. sc. Marina Grabar Branilović
voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj (I&R)


dr. sc. Marina Grabar Branilović, koja je 2014. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu, na Fizičkom odsjeku stekla titulu doktorice znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika. Od 2007. godine bila je zaposlena na Institutu Ruđer Bošković, najprije kao znanstvena novakinja i zatim poslijedoktorantica pri Zavodu za fizičku kemiju u Laboratoriju za kemijsku i biološku kristalografiju, a potom kao poslijedoktorandica pri istom Zavodu u Laboratoriju za biokemiju proteina i molekulsko modeliranje. Od 2010. do 2012. bila je zaposlena kao vanjska suradnica (asistentica) na Fizičkom odsjeku PMF-a. Dobitnica je državne stipendije za osobito nadarene studente Republike Hrvatske i nagrade (stipendije) od strane EBSA-e (European Biophysical Societies’ Association) u Dresdenu (Njemačka). Članica je Hrvatskog fizikalnog društva i Hrvatskog biofizičkog društva. Radila je na tri znanstvena projekta i sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim kongresima. Objavila je 10 izvornih znanstvenih i preglednih radova u CC časopisima (indeksiranost: WoS, SCI-EXP, Scopus, Medline), 3 kongresna priopćenja u CC časopisima (indeksiranost: WoS, SCI-EXP, Scopus, Medline), 14 sažetaka u zbornicima skupova, 2 recenzirana rada objavljena kao potpuni tekst u zborniku na međunarodnim kongresima. Kao gostujuća znanstvenica boravila je na Karolinska Institutu u Stockholmu (Švedska), Tehničkom Univerzitetu u Grazu (Austrija) i Kemijskom Inštitutu u Ljubljani (Slovenija). Održala je tri pozvana predavanja. Od travnja 2020. zaposlena je u Metalskoj jezgri Čakovec kao viša stručna suradnica, a od 1.12.2020. kao voditeljica Odjela za I&R.

Adresa:

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: [email protected]

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Ustanova je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta 070164393, predsjednica Upravnog vijeća - Ana Kralj.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije

Naziv projekta: Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
Naziv korisnika: Međimurska županija
Ukupna vrijednost projekta: 35.629.523,12 kn
EU sufinanciranje projekta: 31.290.223,12 kn
Razdoblje provedbe projekta: 1. srpnja 2018. – 1. veljače 2021.

Projekt se provodi se u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap