Zaposlenici

dr. sc. Mario Šercer
ravnatelj Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec


Ravnatelj Ustanove Metalska jezgra Čakovec je dr. sc. Mario Šercer, koji je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku stekao titulu doktora znanosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment. Ovom studiju prethodilo je stjecanje zvanja magistra ekonomije 2011. godine na istom fakultetu, kao i zvanje stručnog specijalista inženjera strojarstva, smjer strojarske konstrukcije, koje je stekao 2010. godine na Veleučilištu u Karlovcu te zvanje inženjera strojarstva, smjer proizvodno strojarstvo, koje je stekao 1993. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo započeo je 1994. kao direktor poduzeća S & R Sercer und Ruzmann d.o.o. u njemačkom gradu Monheim am Rhein, gdje je radio do 1998. godine. Od 1999. do 2002. bio je zaposlen u Bioflamm d.o.o. u gradu Overathu u Njemačkoj, na mjestu inženjera za razvoj i konstrukciju i voditelja projekata. Od 2002. do 2017. godine na istom radnom mjestu bio je zaposlen u Bioplam – projektiranje i konstrukcije, vlasnik M. Šercer. Tehničko obrazovanje i radno iskustvo dopunio je 2014. godine imenovanjem za stalnog sudskog tumača za njemački jezik pri Trgovačkom sudu u Varaždinu. Od 2017. do 2020. bio je zaposlen kao tehnički savjetnik na području razvoja, konstrukcije i projektiranja postrojenja na drvnu biomasu, njemačke tvrtke LASA-ENERGY d.o.o. iz Overatha. Od veljače 2019. godine je ravnatelj Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju „Metalska jezgra Čakovec“.

dr. sc. Ivana Mihalic Pokopec
voditeljica Odjela za tehnologiju


dr. sc. Ivana Mihalic Pokopec, koja je 2016. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu stekla titulu doktorice znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva, te je 2019. godine izabrana za znanstveno zvanje znanstvene suradnice u istome području. Od 2010. do 2020. godine bila je zaposlena na FSB-u najprije kao asistentica, a od 2016. kao poslijedoktorandica. Na istom je fakultetu od 2013. obnašala funkciju voditeljice za ljevarstvo. Dobitnica je Medalje Fakulteta strojarstva i brodogradnje za postignute uspjehe u studiju i nagrade Davorin Bazjanac za najboljeg studenta u klasi za drugu godinu preddiplomskog studija. Članica je Hrvatskog društva za materijale i tribologiju, Hrvatskog udruženja za ljevarstvo, Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja i Tehničkog odbora Hrvatskog zavoda za norme. Sudjelovala je na projektu u okviru Strukturnog fonda EU „IKARUS“ i na istraživačko – razvojnom projektu Europskog fonda za regionalni razvoj „FAT“. Objavila je 6 znanstvenih radova u A kategoriji, 4 znanstvena rada u ostalim časopisima, 10 radova u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom te 7 sažetka u zbornicima skupova. Koautorica je tri fakultetska udžbenika. Od travnja 2020. zaposlena je u Metalskoj jezgri Čakovec na mjestu voditeljice Odjela za tehnologiju.

dr. sc. Marina Grabar Branilović
voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj (I&R)


dr. sc. Marina Grabar Branilović, koja je 2014. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu, na Fizičkom odsjeku stekla titulu doktorice znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika. Od 2007. godine bila je zaposlena na Institutu Ruđer Bošković, najprije kao znanstvena novakinja i zatim poslijedoktorantica pri Zavodu za fizičku kemiju u Laboratoriju za kemijsku i biološku kristalografiju, a potom kao poslijedoktorandica pri istom Zavodu u Laboratoriju za biokemiju proteina i molekulsko modeliranje. Od 2010. do 2012. bila je zaposlena kao vanjska suradnica (asistentica) na Fizičkom odsjeku PMF-a. Dobitnica je državne stipendije za osobito nadarene studente Republike Hrvatske i nagrade (stipendije) od strane EBSA-e (European Biophysical Societies’ Association) u Dresdenu (Njemačka). Članica je Hrvatskog fizikalnog društva i Hrvatskog biofizičkog društva. Radila je na tri znanstvena projekta i sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim kongresima. Objavila je 10 izvornih znanstvenih i preglednih radova u CC časopisima (indeksiranost: WoS, SCI-EXP, Scopus, Medline), 3 kongresna priopćenja u CC časopisima (indeksiranost: WoS, SCI-EXP, Scopus, Medline), 14 sažetaka u zbornicima skupova, 2 recenzirana rada objavljena kao potpuni tekst u zborniku na međunarodnim kongresima. Kao gostujuća znanstvenica boravila je na Karolinska Institutu u Stockholmu (Švedska), Tehničkom Univerzitetu u Grazu (Austrija) i Kemijskom Inštitutu u Ljubljani (Slovenija). Održala je tri pozvana predavanja. Od travnja 2020. zaposlena je u Metalskoj jezgri Čakovec kao viša stručna suradnica, a od 1.12.2020. kao voditeljica Odjela za I&R.

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju

Adresa:

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: info@metalskajezgra.hr

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Projekt je proveden u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Skip to content