Projekti

ModulAct

Ovaj je projekt financiran od strane Creative Europe Programme (CREA).

Vrijednost projekta: 159.255

Projektni tim čine stručnjaci s područja medicine, elektrotehnike i strojarstva:

 • ABR-Alternative Brains Rule – Cipar (vodeći partner – Martha Georgiou-voditelj tima i članovi tima  Anna Damaskinou, Marina Ierides, Constantinos Kyprianou)
 • Metalska jezgra Čakovec – Hrvatska (projektni partner – dr. sc. Mario Šercer-voditelj tima, Zoran Kadežabek, inf., Lucijan Fajs, tehnički suradnik)
 • LUG Open Factory – Španjolska (projektni partner – Xose L. Garza Silvela-voditelj tima, Iria Quintáns Pazos, član tima)

Opis projekta

Festival kao jedno od glavnih kulturnih događanja na otoku (Cipar), ima značajan utjecaj na lokalnu kulturu. Afrobanana festival ima svrhu zajednici predstaviti lokalne i međunarodne umjetnike koji promoviraju glazbu afričkih korijena. To su old school afrobeat, funk, disco i drugi žanrovi. Ovi često zanemareni umjetnici zauzimaju središnje mjesto na festivalu i time dobivaju na vidljivosti i prepoznatljivosti. Mnogi su umjetnici svoje karijere započeli upravo na festivalu (Balaphonics-FR, Roots Crew-CY i dr.). Festival se održava u regionalnim područjima oživljavajući lokalnu zajednicu, donoseći turizam i unapređujući lokalnu kulturu i gospodarstvo osiguravajući radna mjesta za lokalno stanovništvo. 20% publike Afrobanane dolazi iz inozemstva, a dobni raspon publike je između 18-45 godina. No, također se tijekom dana nude i kulturne aktivnosti za djecu i općenito je to događaj prilagođen djeci. Paralelne aktivnosti daju priliku umjetnicima da pokažu svoje osobine i šire glazbenu kulturu svim sudionicima.
Festival njeguje zajednicu i svake godine od 2017. dobiva oznaku EFFE. Nakon desetljeća održavanja festivala, zadnjih je godina u pitanju njegova održivost. Preseljenjem na novu lokaciju želimo pokrenuti novi stav prema ekološkoj održivosti. Želimo ponuditi kulturu ne opterećujući okoliš i čovjeka. Prepoznajemo kako nove održive metodologije mogu smanjiti štetu okolišu, ekološku osjetljivost i minimizirati troškove.
Iako su festivali kamen temeljac kulture, zbog svoje složene logistike često imaju značajno negativan utjecaj na okoliš. Od potrošnje energije (prijevoz/transferi, energija za događaje), do materijalnog otpada (potrošni materijal, građevinski materijali, razne konstrukcije). Utjecaj svega toga ne samo da šteti okolišu, već i organizatore dovodi u težak položaj. Cilj je stvoriti holistički održive mehanizme koji će uključiti publiku u sustav te ćemo raditi na inovacijama usmjerenima na održivost okoliša i festivala. To će se postići ulaganjem resursa u inovacije, stvaranjem projekta koji se bavi i inovacijama i održivošću pomoću 3 sljedeća mehanizma:
1. Uključivanje publike u prakse ponovne upotrebe proizvoda, smanjenja otpada i recikliranja – proizvodi od reciklirane plastike
2. Razvoj uređaja koji koriste obnovljive izvore energije za osnaživanje festivala
3. Moduli za višekratno korištenje materijala.

Aktivnosti Metalske jezgre

Razvoj prototipa pametnih metalnih spojnih elemenata za višestruku primjenu, a koji će se proizvesti naprednim i ekološki prihvatljivim tehnologijama pri čemu će naglasak biti stavljen na IoT i aditivne tehnologije.

Početak provedbe

Ožujak 2023.

PsyFlux - Telemetric Monitoring of Intracranial Pressure

Ovaj je projekt financiran od strane EIT Health RIS Innovation pod brojem 2021-RIS_Innovation-074.

Vrijednost projekta: 74.807

Projektni tim čine stručnjaci s područja medicine, elektrotehnike i strojarstva:

 • PsyFlux d.o.o. Zagreb (vodeći partner – voditelj tima dr. sc. Hrvoje Barić, članovi tima dr.sc. Marsela Polić, Marko Car, mag. ing., Tomica Car, mag. ing.)
 • Metalska jezgra Čakovec (projektni partner – voditelj tima dr. sc. Mario Šercer, članovi tima Zoran Kadežabek, ing., Luka Kovačič, mag. ing.)
 • Bioinstitut d.o.o. Čakovec (projektni partner – voditelj tima dr. sc. Saša Legen, član tima dr. sc. Miljenko Cmrečak).

Povijest projekta

Tim stručnjaka s područja medicine i elektrotehnike okupio se oko problema s kojim se liječnik svakodnevno susreće. Analiza stanja tehnike u medicinskim i tehničkim domenama dovela je do razrade ideje prototipa. Rješenje je razrađeno s tehničkog, kliničkog i financijskog aspekta te je kao takvo privuklo prvu financijsku investiciju Programa akceleracije. Ta su sredstva omogućila formalno strukturiranje startupa kao tvrtke i što je još važnije, nabavku neophodne opreme. Nadalje, uspostavljaju se strateška partnerstva s ključnim dobavljačima i istraživačkim centrima-Metalska jezgra Čakovec i Bioinstitut d.o.o. Planirano je pokrenuti PoC-a pri čemu je za in vitro i in vivo testove potrebno osigurati financijska sredstva.

 

Glavne aktivnosti  u projektu

Glavne aktivnosti su testiranje hipoteza o funkcionalnosti uređaja u dugom roku, pod promjenjivim i stvarnim uvjetima. Jedna aktivnost predstavlja dizajn i izrade modela laboratorijske glave, u kojem se mogu kontrolirati relevantni fiziološki procesi (tlak, temperatura, pH i sl.). Taj sustav omogućuje opsežna in vitro ispitivanja u suradnji s lokalnim razvojmo-istraživačkim centrom Metalskom jezgrom. Drugi set aktivnosti osmišljen je za in vivo testove na životinjskim modelima, u suradnji s uglednom institucijom Bioinstitut d.o.o. Čakovec. Konačno, razrađen je skup aktivnosti koje čine preduvjet proizvodnje skupa prototipova koji će služiti za daljnja ispitivanja.

 

Rezultati projekta

Uređaj koji može pružiti pouzdana mjerenja intrakranijalnog tlaka u živućoj životinji tijekom razdoblja od mjesec dana, bez ozljeđivanja prilikom implantacije što se ostvaruje kroz sljedeće korake:

 1. in-silico i analiza komponenata radi testiranja granica tolerancije prototipa
 2. razvoj pouzdanog prototipa, prema unaprijed definiranim granicama tolerancije, najmanje mjesec dana, u vlažnom, toplom okruženju koji je u mogućnosti odgovarajućom brzinom prenijeti očitane mjerne vrijednosti. Testirano in vitro na modelu u prirodnoj veličini, u stvarnim uvjetima s obzirom na predvidive uvjete okoline, poput ionizirajućeg zračenja ili magnetskih polja (radi simulacije radnih uvjeta u CT/MRI).
 3. Prototip, testiran na laboratorijskim životinjama (svinje ili ovce, zbog anatomskih karakteristika njihovih mozgova).

 

Aktivnost Metalske jezgre u projektu

Primarni cilj aktivnost Metalske jezgre bio je razviti sustav za simulaciju intrakranijalnog tlaka. Taj uređaj za ispitivanje čini elektromehanički sklop koji upravljan pomoću softvera može simulirati određeni tlak za potrebe ispitivanja. S obzirom na to da se radi o jako malim tlakovima od 0-30 mm visine vodenog stupa, tlak nije bilo moguće regulirati u zatvorenom sustavu pošto radi nestlačivosti vode bilo kakva upotreba klipnih pumpi stvara velike tlačne dinamičke udare što je riješeno pomoću vodenog stupa menzure i peristaltičke pumpe. Za sustav za simulaciju je razvijena kompletna elektronika, izrađen je i prototip dok je software napisan u C++ programskom jeziku i to u četiri neovisna programa trajno zapisanih u FLASH memoriju više kontrolera koji upravljaju i reguliraju čitavim sustavom. Razvijen je i software (napisan u NODE-RED-u baziranom na JavaScriptu) grafičkog sučelja za prikaz i upravljanje na desktop ili mobilnim uređajima.

 

 

Orkan - Unmanned Aerial Vehicle Control and Surveillance Framework

Ovaj je projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost pod brojem IP-2019-04-4864.

Vrijednost projekta: 525.430,00 Kn

Detaljnije informacije o projektu mmogu se pronaći na mrežnim stranicama projekta ORKAN.

Voditelj projekta je prof. dr. sc. Neven Vrček, a projektni tim čine stručnjaci s FOI-ja i partnerskih institucija Sveučilište u Islanndu iz Rejkjavika i Metalske jezgre Čakovec: izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, Luka Milić, mag. ing., prof. dr. sc. Karl Sölvi Gudmundsson, doc. dr. sc. Nikola Ivković, izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić, izv. prof.dr.sc. Ivan Magdalenić, Marko Mijač, mag inf., izv. prof. dr. sc. Markus Schatten, doc. dr. sc. Zlatko Stapić, doc. dr. sc. Boris Tomaš i dr. sc. Mario Šercer.

U okviru ovog projekta razrađena je arhitektura za komunikaciju umreženih sustava (dronova, Interneta stvari) s naglaskom na jednostavnosti, sigurnosti i energetskoj efikasnosti komunikacije. Jedan od rezultata projekta je i konstelacija dronova kao platforma za znanstvena istraživanja. Koristeći tu platformu razvijene su metode i algoritmi za lokalizaciju RF signala u prostoru s naglaskom na kontrolne signale drona. Za potrebe trilateracije signala uljeznog drona razvijene su dvije varijante elektroničkog sklopa koji se sastoji od: – mikrokontrolera: Raspberry Pi4 u prvoj te ESP32 u drugoj varijanti, LTE modula za komunikaciju s poslužiteljem,  RF modula, (konkretno WiFi),  GPS modula te sekundarni sustav geolociranja (uz GPS sustav drona). Prilikom realizacije projekta primijenjene su provjerene prakse i uzorci u dizajniranju sustava kako bi se osigurala modularnost i primjenjivost u drugim područjima. Osim znanstvenog doprinosa u obliku modela, algoritama, softvera i novih protokola ovaj projekt ima veliki potencijal kod osiguranja ljudi, imovine i privatnosti.

Uspostava RCK u strojarstvu SJEVER – TŠČ

Projekt „Uspostava RCK u strojarstvu SJEVER – TŠČ“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva UP.03.3.1.04. Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 26.191.548,75 kuna.

Metalska jezgra Čakovec u sklopu provedbe ovog projekta podugovorena je za pružanje usluga stručnjaka s područja strojarstva, elektrotehnike i računalstva za rad s timovima i mentoriranje u okviru prvog i drugog huba, a u stručni tim su uključeni:  dr. sc. Mario Šercer-voditelj tima te članovi dr. sc. Ivana Mihalec Pokopec, dr. sc. Marina Grabar Branilović, Zoran Kadežabek, ing. i Luka Kovačić mag ing.

Prvu ciljnu skupinu hubova čine učenici i studenti tehničkih usmjerenja sljedećih obrazovnih institucija uključenih u projekt Uspostava RCK u strojarstvo SJEVER – TŠČ:

 1. Tehnička škola Čakovec
 2. Strojarska i prometna škola Varaždin
 3. Srednja škola Oroslavje
 4. Srednja škola Krapina
 5. Tehnička škola Daruvar
 6. Sveučilište Sjever-Varaždin.

 Drugu ciljnu skupinu čine:

 1. poduzetnici iz mikro, malih i srednjih poduzeća kao nositelji poduzetničkih ideja i
 2. inovatori kao nositelji poduzetničkih ideja i to ideja koje predstavljaju novost za ciljno tržište u odnosu na postojeća dostupna rješenja i koji imaju potrebu za daljnjom razradom iste te
 3. pojedinci bez poduzetničke ideje, s poslovnim i tehničkim znanjem koje može doprinijeti razradi poduzetničke ideje.

 

Razvoj prototipa biometrijskog čitača u obliku POS-a

Zadatak projekta bio je razraditi prototip biometrijskog čitača u obliku POS-a za plaćanje uz korištenje otiska prsta. Osmišljeno rješenje, ukoliko bi se u potpunosti razvilo, bilo bi sigurnije i praktičnije od postojećih rješenja, prikladno za primjenu u noćnim klubovima, festivalima i sl. gdje se kreću velike skupine ljudi i zbog gužve plaćanje mora biti brzo i sigurno. U svrhu razvoja začetnik ideje kontinuirano je radio s poslovnim (TICM Čakovec) i tehničkim mentorima (Metalska jezgra) pri čemu je s tehničkim mentorima radio na tehničkom i estetskom usavršavanju, a s poslovnim mentorima na poslovnom planiranju komercijalizacije rješenja. Uz pomoć tehničkih stručnjaka, uređaj je usavršen estetski i funkcionalno te je izrađen novi prototip.

 

Razvoj prototipa upravljačkog modula kobotske stanice za zavarivanje 

Zadatak projekta bio je razviti prototip upravljačkog modula, koji se montira na kobotsku ruku s ciljem preciznijeg i lakšeg upravljanje rukom, s dvije ljudske ruke i više tipki, što bi bilo stabilnije u odnosu na postojeća rješenja. Razvijen je prototip upravljačkog modula (3D model drške, elektronika i programiranje) za brzu montažu/demontažu upravljanja na kobotsku ruku. Radi lakše manipulacije robotskom rukom, komunikacija između drške i robotskog upravljanja izvedena je putem bežične veze.

Optimizacija vibrafona 

Osnovna ideja bila je poboljšanje postojećeg jednostavnog elektromehaničkog uređaj za pripomoć u logopedskoj terapiji korekcije izgovora glasa R kod djece i odraslih. S tim je ciljem izvršena optimizacija vibrafona pri čemu je odabran najoptimalniji pogonski motor, u sustav je uveden kontroler nove generacije s ugrađenim wi-fijem i baterijskim napajanjem (pri čemu je zahtjev bio da baterija ima mogućnost punjenja). Razrađen je i dizajn kućišta koji mora biti funkcionalan, dovoljno velik da u njega budu smještene sve elektroničke komponente, ali istovremeno ne prevelikih dimenzija. Izrađen je prototip koji odgovara postavljenim zahtjevima, koji je brz, pri čemu je bitno da ne zuji preglasno te je po svojim karakteristikama prilagođen djeci (mogućnost korištenja malog displaja pomoću kojeg se s određenim igrama, porukama i sličnim sadržajem djecu motivira na korištenje tog logopedskog uređaja).

Razvoj prilagodljivih invalidskih kolica

Prilagodljiva invalidska kolica zbog svojih bi inovativnih funkcionalnosti korisnicima invalidskih kolica i osobama koje o njima brinu značajno olakšala kretanje i automatsko, električki upravljano rukovanje (podešavanje položaja sjedišta) kolicima i podigla im kvalitetu života.  S tehničkim je stručnjacima dogovorena suradnja na daljnjem razvoju proizvoda i izrađeni su tehnički crteži koji će činiti sastavni dio patentne prijave za zaštitu kolica patentom na razini Europske unije. Poslovni stručnjaci su izradili platno poslovnog modela koje će poslužiti kao predložak za izradu poslovnog plana usmjerenog na komercijalizaciju prilagodljivih invalidskih kolica.

Razvoj uređaja za beskontaktnu detekciju vode

Poduzeće Telemetris d.o.o. prijavilo je IoT uređaj za beskontaktnu detekciju vode u hidrantu koji se koristi za nadzor curenja vode iz hidranta uslijed zatajenja ventila hidranta i za detekciju otvaranja hidranta. Za postizanje optimalnog rada uređaja bilo je potrebno riješiti nekoliko nedostataka i na tome  su stručnjaci Metalske jezgre u sklopu aktivnosti strojarskog huba zajedno radili s prijaviteljem. Suradnja je rezultirala izradom prototipa elektroničkog sklopa te 3D modela prirubnice usavršenih funkcionalnosti.

Detaljnije informacije o provedbi moguće je dobiti na sljedećim poveznicama:

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju

Adresa:

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: info@metalskajezgra.hr

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Projekt je proveden u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Skip to content