Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Razvojno edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec (u daljnjem tekstu Metalska jezgra) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Metalske jezgre koje se nalazi na adresi http://www.metalskajezgra.hr.

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište http://www.metalskajezgra.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti, a iznimke se navode u nastavku

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz slijedećih razloga:

– dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
– na stranici nije omogućeno korištenje glasovnih naredbi
– dio PDF dokumenata nije čitljiv čitačima ekrana
– audio i video sadržajima nedostaju titlovi
– vizualna provjera i potvrđivanje (CAPTCHA) pri registraciji korisnika nema alternativnu audio provjeru

Metalska jezgra radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 21. svibnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Metalske jezgre.
Izjava je zadnji put preispitana 21. svibnja 2021. Metalska jezgra će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Metalsku jezgru.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Metalske jezgre korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ravnatelj@metalskajezgra.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju

Adresa:

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: info@metalskajezgra.hr

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Projekt je proveden u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Skip to content