Završna konferencija projekta
“Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec”

Kao nositelj projekta „Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec“ Međimurska županija osnovala je i opremila prvu znanstveno-istraživačku ustanovu na području sjeverozapadne Hrvatske namijenjenu provođenju vrhunskih istraživanja usmjerenih na jačanje znanstvene izvrsnosti, stvaranje društva znanja te povećanje konkurentnosti metalske i povezanih industrija na području sjeverozapadne Hrvatske.

Projektni tim, kojeg čine stručnjaci iz Međimurske županije, Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA-e i Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje završava provedbu projekta. U petak, 29. siječnja 2021. godine su na konferenciji za medije predstavljeni rezultati projekta čija je ukupna vrijednost 35.629.523,12 kune, a sufinancirano je 31.290.223,12 kuna.

Projekt je započeo 1. srpnja 2018. godine, a završava 1. veljače 2021. godine. Osigurani su infrastrukturni preduvjeti za rad Metalske jezgre Čakovec: rekonstruiran je objekt unutar Centra znanja Međimurske županije, opremljeni su laboratoriji. Izrađen je organizacijski poslovni model suradnje partnera iz istraživačkog tima te tri istraživača zaposlena u Metalskoj jezgri.

Glavnina aktivnosti Metalske jezgre provodi se kroz Laboratorij za Internet stvari (IoT) i Laboratorij za prototipiranje te kroz Odjel za tehnologiju čija je glavna aktivnost transfer rezultata istraživanja na korisnike iz industrije, odnosno tržište. Gospodarstvenicima se nudi mogućnost korištenja najsuvremenijih 3D printera (u FDM i DMLS tehnologiji), 3D skenera, 3D optičkog mjerenja, virtualnog sustava za trening zavarivanja te programa za povratno inženjerstvo, 3D modeliranje i simulaciju lijevanja.

Metalska jezgra surađuje sa znanstveno-obrazovnim i istraživačkim organizacijama od samog osnivanja 2018. godine, posebice s partnerima na projektu Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Fakultetom organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu i Međimurskim veleučilištem u Čakovcu čiji stručnjaci čine istraživački tim Metalske jezgre. Već su tijekom projekta ostvarene suradnje i sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištem Bayreuth, Tehničkim sveučilištem Darmstadt, Razvojno edukacijskim centrom Herman Holl Sveučilišta u Reutlingenu.

Djelovanje Metalske jezgre usmjereno je na istraživački rad i stvaranje novog primjenjivog znanja, podršku start-up tvrtkama u realizaciji inovativnih ideja, ubrzanje tehnološkog razvoja, poboljšanje integracije istraživačkog i poslovnog sektora te transfer znanja. Nadamo se da će poduzetnici sjeverozapadne Hrvatske prepoznati Metalsku jezgru mjesto povezivanja i suradnje gospodarskog sektora sa znanstveno-istraživačkim organizacijama.

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju

Adresa:

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: info@metalskajezgra.hr

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Projekt je proveden u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Skip to content