Meetup IoT na ZICER-u

Meetup IoT na ZICER-u

    U srijedu, 14. veljače 2020. smo na Zagrebačkom velesajmu prisustvovali na IoT Meetup-u na ZICER-u. Kolege sa ZICER-a ovaku su predstavile ovaj događaj: "Kroz Centar za Internet of Things u ZICER-u je implementiran sustav senzora i softverske podrške, a...

Napredno konstruiranje i primjena aditivne proizvodnje

Napredno konstruiranje i primjena aditivne proizvodnje

    U srijedu, 12. veljače 2020. smo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu prisustvovali na radionici o aditivnim tehnologijama, koja se održala u sklopu međunarodnog projekta INEX-ADAM, pod nazivom Napredno konstruiranje i primjena aditivne...

OPREMANJE LABORATORIJA ZA PROTOTIPIRANJE U METALSKOJ JEZGRI

OPREMANJE LABORATORIJA ZA PROTOTIPIRANJE U METALSKOJ JEZGRI

    U petak 7. veljače 2020. godine, potpisan je ugovor za opremu laboratorija za prototipiranje Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju, Metalska jezgra Čakovec. Nakon provedenog postupka javne nabave za opremanje laboratorija za prototipiranje...

Sastanak partnera na projektu Metalska jezgra Čakovec

Sastanak partnera na projektu Metalska jezgra Čakovec

    U srijedu 29.01.2020. sastali smo se sa svim partnerima na projektu Metalska jezgra Čakovec na kojem smo dogovorili sve daljnje korake na izgradnji ove, za Međimursku županiju važne institucije. Kao partneri u znanstveno-istraživačkom dijelu aktivnosti u...

„Industrija 4.0 – prilika i / ili izazov“

„Industrija 4.0 – prilika i / ili izazov“

Sudjelovanje na konferenciji „Industrija 4.0 – prilika i / ili izazov“ u Park Boutique hotelu u Varaždinu, na kojoj se okupilo više od 150 uzvanika, poslodavaca i institucija četiriju županija. Dobar odaziv je potvrda zanimljivosti održane teme na konferenciji....

Sajam FORMNEXT 2019

Sajam FORMNEXT 2019

    Sudjelovali smo na sajmu FORMNEXT u Frankfurtu na kojem izlažu tvrtke iz područja istraživanja i razvoja, usluga, softwara, mjernih instrumenata, industrijskih mašina i obrazovanja. Na površini od oko 18.700 m2 izlaže više od 300 izlagača iz 30 zemalja,...

SAMOZAPOŠLJAVANJE

SAMOZAPOŠLJAVANJE

Samozapošljavanje   Na temelju donesenog Programa potpora male vrijednosti – Potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Međimurske županije, KLASA:302-01/19-02/10, URBROJ:2109/1-01-19-1 župan Međimurske županije objavljuje: JAVNI POZIV za dodjelu...

FSB100: Dan projekata

FSB100: Dan projekata

Povodom obilježavanja 100. obljetnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje, 14. studenoga 2019. po prvi puta se organizirao „Dan projekata“. Pored izložbenog prostora u auli Fakulteta smo se pobliže upoznali sa širokom lepezom projekata koji se trenutno provode na...

Adresa:

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: [email protected]

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Ustanova je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta 070164393, predsjednica Upravnog vijeća - Ana Kralj.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije

Naziv projekta: Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
Naziv korisnika: Međimurska županija
Ukupna vrijednost projekta: 35.629.523,12 kn
EU sufinanciranje projekta: 31.290.223,12 kn
Razdoblje provedbe projekta: 1. srpnja 2018. – 1. veljače 2021.

Projekt se provodi se u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap