Simulator-zavarivanja-1

U Metalskoj jezgri Čakovec 15.03.2022. održana je prezentacija o 3D skeniranju u sklopu koje su predstavljena 2 sustava iz HoM (#HandsOnMetrology ) portfolia: GOM Scan 1 i T-SCAN hawk. Dane uređaje, njihovu primjenu i obradu podataka predstavili su djelatnici Topomatike: Vedran Starčević, Marko Horvat i Maksimilijan Hercigonja.

 

Topomatika d.o.o. osnovana je 2002. godine. Bavi se preciznim industrijskim 3D mjeriteljstvom, implementacijom optičkih mjernih sustava i osnivač je klastera 3D grupa.

Topomatika je dio globalne mreže #HandsOnMetrology i nudi GOM i ZEISS rješenja za 3D skeniranje.  Novi portfolio #HandsOnMetrology fokusira se na nove ručne mjerne sustave ZEISS T-SCAN 10 i T-SCAN hawk, kao i GOM-ov kompaktni 3D skener ATOS Q. Ove sustave karakteriziraju precizni rezultati mjerenja i omogućuju mobilnu i fleksibilnu upotrebu. Standardni softver u industriji GOM Inspect Suite je unaprijed instaliran na sva tri sustava i podržava korisnika tijekom inspekcija i analize. Također vodi korisnike kroz cijeli tijek rada od 3D skeniranja do evaluacija, uključujući izvješće o inspekciji.

 

Proizvodi postaju kompliciraniji,  a zahtjevi tržišta sve veći i stroži. Zbog toga kako su proizvodi dizajnirani, projektirani i proizvedeni, rastu zahtjevi za digitalizacijom, kontrolom i arhiviranjem na jednostavan i učinkovit način.

3D skeniranje je proces koji nam omogućava 3D digitalizaciju odnosno digitalno kopiranje objekta iz realnog svijeta, bez obzira na tip materijala i način proizvodnje.

3D skeniranje kao proces izlazi iz mjerne sobe u proizvodnju i terenski rad.

Ključne prednosti 3D skeniranja su: jednostavnost korištenja, mobilnost, neovisnost o eksternim utjecajima, fleksibilnost, pouzdanost, stabilnost i točnost. Jednostavnost korištenja očituje se u intuitivnom „user friendly“ softveru, kvalitetnom i izdržljivom hardveru i procesu koji je prilagodljiv potrebama korisnika. Mobilnost se odnosi na jednostavno podešavanje i transport, terenski rad bez obzira na uvjete i mogućnost donošenja uređaja do objekta umjesto obrnutog postupka. 3D skeniranje ne ovisi o eksternim utjecajima  jer izvor svjetla specifične valne duljine sprječava utjecaj okolnog osvjetljenja, kalibracija sustava je moguća izvan laboratorijskih uvjeta mjerne sobe, a relativni pomak moguće je detektirati upotrebom referentnih točaka. Nadalje, ovaj proces karakterizira fleksibilnost što znači da modularnost sustava omogućava prilagodbu različitim uvjetima rada i dimenzijama objekata, sustav je neovisan o vrsti materijala i načinu proizvodnje, a može se kombinirati i s GOM fotogrametrijom. Velika prednost ovog sustava su pouzdanost, stabilnost i točnost, koje se očituju u tome da hardver i softver „pričaju istim jezikom“, sustavi su certificirani od strane PTB i NIST instituta, dostupne su lokalna tehnička podrška i servis i cjelovito rješenje sa realnom aplikacijom na praktičnim primjerima.

 

U sklopu ovog događanja, predstavnici s Veleučilišta u Karlovcu, Ana Tomašić i Marko Ožura, predstavili su opremu kojom raspolažu na Veleučilištu u svrhu pružanja usluga gospodarstvu.

Laboratorij za ispitivanje materijala Veleučilišta u Karlovcu opremljen je uređajima i opremom koji omogućavaju širok spektar usluga iz područja ispitivanja materijala: RAZORNIM METODAMA (ispitivanje čvrstoće materijala, ispitivanje tvrdoće materijala, ispitivanje žilavosti materijala, metalografska ispitivanja) i NERAZORNIM METODAMA (magnetska metoda, ultrazvučna metoda, penetrantska metoda). Ispitivanje čvrstoće materijala se vrši na kidalici Otto Wolpert Werke tipa U-60, mjernog područja do 600 kN i kidalici Shimadzu AG-X mjernog područja do 100 kN. Magnetsko ispitivanje materijala omogućeno je na opremi Tiede i Labino pomoću koje se brzo i pouzdano otkrivanju površinske nepravilnosti i nepravilnosti neposredno ispod površine ispitnog objekta. Ultrazvučno ispitivanje materijala provodi se pomoću opreme GE – Inspection Technologies, Phasor XS i ultrazvučnog uređaja za mjerenje debljine stjenke DM 5E DL. 

Laboratorij za ispitivanje drva Veleučilišta u Karlovcu opremljen je uređajima koji omogućavaju širok spektar
usluga iz područja ispitivanja drva i drvenih podova. Koriste sljedeće metode: ispitivanje trošenja materijala – Taber Test, ispitivanje sjajnosti površine i ispitivanje hrapavosti površine, a u sklopu ovog Laboratorija raspolažu uređajima: Taber Test, Elcometer 480 model B 60 Glossmeter i Garant  ST 1 Pertometar.

Laboratorij strojne obrade Veleučilišta u Karlovcu u potpunosti je opremljen najnovijom CNC tehnologijom u području glodanja i tokarenja. Laboratorij raspolaže strojevima i uređajima: DMG – DMU 50 eco, CNC obradni centar; DMG – CTX 310 eco, CNC tokarilica; DMG – Uno 115 eco (prednamještanja alata), te programskim paketima: ShopMill i ShopTurn.

Laboratorij za povratno inženjerstvo Veleučilišta u Karlovcu bavi se skeniranjem 3D modela koje se vrši na skeneru marke Steinbichler, model Comet 5 1.4M. Za pripremu i obradu podataka koriste se programski paketi Inspect Plus 5.0 i Comet Plus version 9.0. Nadalje, opremljen je i 3D printerima: SINTERIT LISA PRO, FORM 3+ i Onyx Pro. 

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju

Adresa:

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: info@metalskajezgra.hr

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Projekt je proveden u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Skip to content