U srijedu 29.01.2020. sastali smo se sa svim partnerima na projektu Metalska jezgra Čakovec na kojem smo dogovorili sve daljnje korake na izgradnji ove, za Međimursku županiju važne institucije.

Kao partneri u znanstveno-istraživačkom dijelu aktivnosti u provedbi projekta su uključeni – Tehnički fakultet Rijeka, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu i Međimursko veleučilište u Čakovcu.

Od samog početka u projekt su uključeni i Javna ustanova za razvoj Međimurkse županije “REDEA” i Tehnološko-inovacijski centar međimurja “TICM” koji i danas aktivno sudjeluju u svim aktivnostima i doprinose tome da Metalska jezgra ostvari svoj puni potencijal.

Adresa:

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: [email protected]

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Ustanova je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta 070164393, predsjednica Upravnog vijeća - Ana Kralj.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije

Naziv projekta: Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
Naziv korisnika: Međimurska županija
Ukupna vrijednost projekta: 35.629.523,12 kn
EU sufinanciranje projekta: 31.290.223,12 kn
Razdoblje provedbe projekta: 1. srpnja 2018. – 1. veljače 2021.

Projekt se provodi se u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap