Tijekom online sastanka između Državne visokoškolske ustanove «Pryazovsko Državno Tehničko Sveučilište» (PDTS) i Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec (MJČ) raspravljalo se o potencijalnoj suradnji i mogućnostima sudjelovanja na istraživanjima usmjerenima na 3D ispis metalnih biomedicinskih i konstrukcijskih legura.

Topomatika-vuka-mjc
➡️ Istraživanje će obuhvatiti razvoj i poboljšanje kemijskog sastava legura radi optimizacije procesa 3D ispisa te detaljno proučavanje strukturnih i mehaničkih svojstava uzoraka radi odabira najprikladnijeg načina ispisa. Kao rezultat plodonosnih pregovora, potpisan je ugovor o suradnji između dvije institucije, čime se otvaraju vrata za aktivno sudjelovanje u razvojnim i istraživačkim projektima na ovom području.
➡️Na sastanku su sudjelovali dr. sc. Mario Šercer, ravnatelj MJČ, dr. sc. Kristina Moskalova, doc., viša stručna suradnica u Odjelu za istraživanje i razvoj (MJČ); dr. sc. Vasyl Yefremenko, prof., pročelnik Odjela za fiziku (PDTS); dr. sc. Bohdan Yefremenko, docent na Odjelu za biomedicinski inženjering (PDTS) te Kateryna Polupanova, voditeljica Odjela za međunarodne projekte (PDTS).
➡️ Ova suradnja predstavlja važan korak naprijed u istraživanju i primjeni inovativnih tehnologija 3D ispisa u metalurgiji i medicini.

 

During an online meeting between the State Higher Education Institution «Pryazovskyi State Technical University» (PSTU) and the Educational and Training Centre for the Metal Industry – Metal Centre Čakovec (MCČ), discussions were held regarding potential collaboration and participation in research focused on 3D printing of metal biomedical and structural alloys.
➡️ This direction will involve the development and improvement of alloy chemical composition to optimize the 3D printing process, as well as a detailed study of the structural and mechanical properties of samples to select the most suitable printing method. As a result of fruitful negotiations, a cooperation agreement was signed between the two institutions, which opens the doors for active involvement in development and research projects in this area.
➡️ The meeting was attended by dr. sc. Mario Šercer, Director of MCČ; dr. sc. Kristina Moskalova, Associate Professor, Senior Research Associate in the Research and Development Department (MCČ); dr. sc. Vasyl Yefremenko, Professor, Head of the Department of Physics (PSTU); Ph.D. Bohdan Yefremenko, Associate Professor in the Department of Biomedical Engineering (PSTU); and Kateryna Polupanova, Head of the International Projects Department (PSTU).
➡️ This collaboration represents a significant step forward in the research and application of innovative 3D printing technologies in metallurgy and medicine.

 

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju

Adresa:

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: info@metalskajezgra.hr

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Projekt je proveden u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Skip to content