U srijedu, 12. veljače 2020. smo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu prisustvovali na radionici o aditivnim tehnologijama, koja se održala u sklopu međunarodnog projekta INEX-ADAM, pod nazivom Napredno konstruiranje i primjena aditivne proizvodnje (Advanced Design and Application of Additive Manufacturing), a teme su bile sljedeće:

– konstruiranje za aditivnu proizvodnju: generativno konstruiranje i topološka optimizacija
– konstruiranje za aditivnu proizvodnju i napredne primjene polimera i metala u aditivnoj proizvodnji
– razvoj visoko punjenih polimernih materijala za aditivnu proizvodnju metalnih i keramičkih dijelova
-razvoj plastomernih kompozita za poboljšanje performansi dijelova koji se proizvode aditivnim postupcima.

Iduća radionica na programu je 18. ožujka 2020.

Adresa:

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: [email protected]

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Ustanova je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta 070164393, predsjednica Upravnog vijeća - Ana Kralj.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije

Naziv projekta: Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
Naziv korisnika: Međimurska županija
Ukupna vrijednost projekta: 35.629.523,12 kn
EU sufinanciranje projekta: 31.290.223,12 kn
Razdoblje provedbe projekta: 1. srpnja 2018. – 1. veljače 2021.

Projekt se provodi se u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap