dmls modeli
U sklopu suradnje s Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, s Katedrom za konstruiranje i razvoj proizvoda u Metalskoj jezgri Čakovec izrađen je prvi diplomski rad.
Eksperimentalni dio diplomskog rada pod naslovom „Razvoj konstrukcijskih principa temeljenih na mogućnostima DMLS proizvodnog postupka“ diplomantice Regine Novak u potpunosti je odrađen u Metalskoj jezgri Čakovec na uređaju EOS M 290.
DMLS (eng. Direct Metal Laser Sintering) proizvodni postupak temelji se na srašćivanju metalnog praha, sloj po sloj, pod utjecajem izvora energije, kako bi se izradio željeni proizvod. U radu je identificirala i definirala konstrukcijske principe temeljene na mogućnostima i karakteristikama DMLS proizvodnog postupka kroz funkcijsku analizu postojećih proizvoda izrađenih ovom tehnologijom.
Radi lakšeg shvaćanja i vizualizacije principa, principe je prikazala pomoću CAD modela, koji su potom bili izrađeni DMLS postupkom. Na taj način željela je približiti DMLS postupak konstruktorima te principima i njihovim fizičkim modelima pomoći im u procesu razvoja proizvoda aditivnom proizvodnjom metala.
Praktični dio rada napravljen u Metalskoj jezgri sastojao se od pripreme CAD modela za izradu, prosijavanja praha, niveliranja, samog postupka izrade i čišćenja te naknadne obrade. Identificirani principi i fizički modeli koristiti će se u daljnjim znanstvenim istraživanjima i suradnji s FSB-om.
Diplomantica Regina Novak je izradila diplomski rad pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Nenada Bojčetića, komentorice dr. sc. Ivane Mihalic Pokopec i asistenta Filipa Valjka, mag. ing. mech, te stručnim vodstvom dr. sc. Maria Šercera. Čestitke!

Adresa:

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: [email protected]

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Ustanova je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta 070164393, predsjednica Upravnog vijeća - Ana Kralj.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije

Naziv projekta: Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
Naziv korisnika: Međimurska županija
Ukupna vrijednost projekta: 35.629.523,12 kn
EU sufinanciranje projekta: 31.290.223,12 kn
Razdoblje provedbe projekta: 1. srpnja 2018. – 1. veljače 2021.

Projekt se provodi se u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap