1. OPĆI CILJ PROJEKTA

Opći cilj projekta i ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec (u nastavku: Metalska jezgra) je izgraditi istraživačku infrastrukturu namijenjenu znanstveno-istraživačkoj zajednici za provođenje vrhunskih istraživanja usmjerenih na jačanje znanstvene izvrsnosti, stvaranje društva znanja te povećanje konkurentnosti metalske i povezanih industrija na području Međimurske županije i sjeverozapadne Hrvatske.

Infrastrukturni dio aktivnosti uspostavljanja Metalske jezgre sufinanciran je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Javnog poziva Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u iznosu od 31.290.223,12 kuna. Nositelj projekta je Međimurska županija, a partneri su Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu i Međimursko veleučilište u Čakovcu, dok u provedbi projekta u funkciji operativnih tijela djeluju Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA i Tehnološko-inovacijski centar Međimurje. Provedba projekta počela je 1. srpnja 2018. godine i trajat će do 1. travnja 2020. godine.

U okviru projekta stvorit će se infrastrukturni uvjeti za rad Metalske jezgre kroz rekonstrukciju objekta bivše jahaone u okviru Centra znanja Međimurske županije koji se razvija na prostoru bivše vojarne u Čakovcu i opremanje opremom potrebnom za rad institucije i provođenje aktivnosti istraživanja i razvoja. U svrhu provedbe projekta i daljnjeg razvoja cijele inicijative osnovana je ustanova Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec čiji je osnivač Međimurska županija i koja će biti upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Usporedno s provedbom infrastrukturnog dijela aktivnosti, projektni tim intenzivno radi na okupljanju i umrežavanju pojedinaca, institucija i poduzeća koji će biti nositelji razvoja i budućeg rada Metalske jezgre kako bi ona uistinu postala mjesto susreta i suradnje poduzetnika, znanstvenika i potpornih institucija te utjecala na razvoj gospodarstva sjeverozapadne Hrvatske.

Kako bi poduzetnici postali konkurentniji potrebno je, između ostalog, proces nastajanja novih proizvoda temeljiti na znanstveno-istraživačkim dostignućima i u njega uključiti više aktualnog inženjerskog znanja. Interakcijom poduzetnika, znanstveno-istraživačke zajednice i vrhunskih inženjera kroz razvojno-istraživačke projekte nastoji se doći do novih spoznaja, rješenja i proizvoda koji će doprinijeti stvaranju veće dodane vrijednosti te otvaranju novih i kvalitetnijih radnih mjesta u metalskoj industriji.

Međimurska županija kao osnivač Metalske jezgre ima namjeru izgraditi kvalitetnu tehnologijsku platformu pri čemu ključno mjesto imaju stručnjaci koji će infrastrukturu staviti u funkciju, koristiti za znanstveno-istraživačke aktivnosti, educirati poduzetnike, akademsko osoblje i druge ciljne skupine.

Osnovne silnice koje će usmjeravati djelovanje Metalske jezgre su potrebe poduzetnika za određenom tehnologijom ili znanjima i vještinama s jedne strane, i znanja i znanstveno-istraživački interesi na partnerskim znanstveno istraživačkim institucijama s druge strane.

Metalska jezgra bit će organizirana u dva odjela – Odjel za istraživanje i razvoj i Odjel za tehnologiju.

Institucija će usmjeriti svoj rad prema poduzećima koja žele rješavati svoje razvojne probleme kroz suradnju sa znanstvenicima partnerskih institucija. Tim koji trenutno radi na provedbi projekta otvoren je za projektne ideje, ima iskustva u razradi ideja, prijavi projektnih prijedloga za dobivanje bespovratnih sredstava te u povezivanju sa stručnjacima i partnerima.

Za potrebe rada Metalske jezgre rekonstruirat će se i opremiti objekt bivše jahaone (Bana Josipa Jelačića 22D, Čakovec) u Centru znanja Međimurske županije koji se razvija u bivšoj vojarni u Čakovcu. Radi se o relativno visokom objektu što omogućuje smještanje dodatne galerije u objekt pri čemu će biti uređeno 1517,74 m2 neto površine u prizemlju i 575,03 m2 neto površine na galeriji. U prizemlju će biti smješten ured uprave i još jedan veći dodatni ured te laboratoriji, radionice, izložbeni prostor i zajedničke prostorije. Na galeriji će biti smješteni dodatni uredi, učionica i otvoreni lounge prostor.

2. LABORATORIJ ZA INTERNET STVARI “loT”

Brojni proizvodi metalske industrije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj mogu biti unaprjeđeni dogradnjom tzv. smart funkcionalnosti čime se može povećati njihova dodana vrijednost. Proizvodi bez dodatnih smart funkcionalnosti bivaju polako istisnuti s tržišta ili su pod sve većim pritiskom smanjenja proizvodnih troškova. Integracija bežičnih ostalih suvremenih tehnologija u upravljanje strojevima i proizvodnim sustavima jedan je od značajnih trendova današnjice obuhvaćen konceptom industrija 4.0. Danas se razvoj takvih sustava kod većine poduzetnika u regiji događa sporadično ili se uopće ne događa. Ukoliko ih i koriste poduzeća najčešće naručuju gotove sustave u inozemstvu. Pri tome imaju značajnih poteškoća kod ugradnje i održavanja, pa se u pravilu lokalna proizvodnja najčešće svodi na jednostavnije lohn poslove dok strani partner dograđuje proizvode ugradnjom smart funkcionalnosti pri čemu ostvaruje značajnu dodanu vrijednost. Akademska i razvojno-istraživačka zajednica mogu i trebaju dati značajan doprinos u razvoju smart sustava.

Ovdje se naziru konture četvrte industrijske revolucije koja kombinira strojarstvo, elektrotehniku i informatiku. Komunikacija između strojeva (M2M), između proizvoda i Internet of Things (IoT) samo su neki od trendova koje valja usvojiti. Pretpostavke za razvoj ovih područja u okviru Metalske jezgre postoje. Osnivač i partneri teže razvoju informacijsko-komunikacijskog sektora u regiji pri čemu su već ostvareni značajni pomaci, u partnerstvo su uključeni Fakultet organizacije i informatike Varaždin kojemu je IoT jedno od područja u kojem se želi dalje razvijati, postoji studij računalstva na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, a u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje fokus je na inkubaciji i pružanju podrške informatičkim poduzećima.

Pokretanjem razvojno-istraživačkih projekata između partnera i dodatnih vanjskih dionika mogu se značajno unaprijediti navedeni procesi, proizvesti uređaji i platforme za daljnji razvoj i istraživanje.

3. LABORATORIJ ZA PROTOTIPIRANJE

Poduzetnici u sektoru metalske industrije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj susreću se s nizom izazova u procesu prototipiranja, testiranja i izrade malih serija proizvoda. Budući da većinom rade proizvode za strane naručitelje, gdje je najvažnija prednost niska cijena rada u usporedbi sa zemljama od kuda dolaze narudžbe, poduzetnici streme ka osamostaljenju i lansiranju vlastitih proizvoda.

Uz ugrađivanje smart funkcionalnosti kako je ranije opisano, izrazito je važno jeftino proizvesti kvalitetan prototip kako bi se moglo krenuti u osvajanje tržišta i razvoj gotovog proizvoda. Neki poduzetnici imaju tako male serije vrlo specifičnih proizvoda da one mogu ostati u kategoriji prototipa. Za prototipiranje u metalskoj industriji koriste se višeosni CNC uređaji, sve popularniji 3D printeri i u specifičnim slučajevima precizno lijevanje.

Uz prototipiranje usko je povezan i dizajn proizvoda. Primjenom načela ekodizajna može se postići 80 % ušteda na emisiji CO2. Istraživačka i akademska zajednica mogu dati značajan doprinos razvoju novih metoda prototipiranja, odnosno uključiti se u sam razvoj proizvoda. Ovim pristupom bi se značajno povećao razvoj i lansiranje novih proizvoda jer bi se cijena koštanja izrade funkcionalnog prototipa značajno smanjila. Prototipiranje bi se moglo izvoditi i u području lijevanja što znači iznimnu prednost jer je danas vrlo skupo raditi prototipove lijevanjem.

4. ODJEL ZA TEHNOLOGIJU

Odjel za tehnologiju pružat će podršku Odjelu za istraživanje i razvoj u provođenju znanstveno-istraživačke djelatnosti, s naglaskom na primjenu rezultata istraživanja na korisnike iz industrije, odnosno tržište.

Također, Metalska jezgra će provoditi aktivnosti prijenosa znanja i transfera tehnologije te nuditi usluge razvojnih programa, predinkubacije i inkubacije za nove tvrtke nastale temeljem rezultata istraživanja.

Naposljetku, Metalska jezgra kao istraživačka infrastruktura bavit će se aktivnostima umrežavanja znanstvenika, istraživača, znanstveno-istraživačkih institucija, obrazovnih institucija i poduzetnika, koji će u sklopu infrastrukture moći razmjenjivati iskustva, znanja i vještine.

Koncept djelovanja Metalske jezgre predviđa suradnju znanstveno-istraživačkog sektora, poslovnog sektora (metalska industrija) i javnog sektora (Međimurska županija s potpornim institucijama), odnosno stvaranje triple helix efekta, koji će pridonijeti rješavanju razvojnih problema Međimurske županije i šire regije te jačanju regionalne konkurentnosti.

Partneri na projektu su Fakultet organizacije i informatike Varaždin (FOI), Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci (TFRI) te Međimurskim veleučilištem u Čakovcu (MEV) koji će aktivno sudjelovati na zajedničkim istraživačko-razvojnim projektima Metalske jezgre Čakovec i dionika iz metalskog sektora. U rad jezgre uključit će se i druge znanstveno-istraživačke institucije iz regije, a gradit će se partnerska mreža s komplementarnim institucijama iz ostatka Europske unije i svijeta.